LifeTalk Podden #48

Finns det något sätt att ta sig ur en negativ spiral av tankar som klistrat sig fast i hjärnan? Den frågan och hur man hanterar utmaningen att leva ett rikt liv när man drabbats av långvarig sjukdom besvarar vi bland annat i detta poddavsnitt. Dessutom pratar vi om hur man bäst kan hjälpa någon annan som har det kämpigt att få en bättre relation till sina tankar och känslor.