LifeTalk Podden #45

Vi pratar om kronisk smärta och om den kan både minskas och förvärras beroende på hur man mentalt förväntar sig den. Vi diskuterar även en "catchphrase" från Anders föreläsningar – Vill du ha rätt eller vill du vara lycklig? Vad innebär det och hur kan du använda det tanken i ditt liv. Avslutningsvis så diskuterar vi skrivande av framgångsjournal, hur går man tillväga och och varför det kan träna om ditt sinne och påverka hela din upplevelse av livet.