LifeTalk Podden #42

Vi inleder med hur förändring är automatisk medan förbättring kräver en insats av energi. Lägger även en stor del av detta avsnitt kring att diskutera hur mental klarhet är kopplat till att bli mindre ”triggad” i både sitt föräldraskap och i sina relationer. Avslutningsvis besvarar vi en fråga om ångestladdade misstag. Hur drar vi istället lärdom av våra misstag så att vi snabbare kan gå vidare?